REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“Guseppe condimenteaza pizza cu premii”

organizata de S.C. DR.OETKER ROS.R.L.

(perioada: 15 ianuarie – 15 martie 2015)

 

Vezi regulamentul autentificat

 

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Guseppe condimenteaza pizza cu premii” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C.DR. OETKER RO S.R.L.(„Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, in Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1843/1993, cod unic de inmatriculare CUI 4227295.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

 

Art. 4 - Dreptul de participare

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante


1.       Pizza Guseppe Ham & Mushrooms;
2.       Pizza Guseppe Ham;
3.       Pizza Guseppe Salami;
4.       Pizza Guseppe 4 Cheese;
5.       Pizza Guseppe Ham &Garlic Sauce;
6.       Pizza Guseppe Ham & Salami HOT
7.       Mini Pizza Guseppe Ham
8.       Mini Pizza Guseppe 3 Cheese


nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

Art. 6 – Premiile Promotiei

In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

Premii zilnice conform tabelului de mai jos:

Natura premiului Cantitate [buc]
Extrasansa marele premiu 25/zi

 

Premii saptamanale conform tabelului de mai jos:

Natura premiului Cantitate totala Valoare unitara neta (cu tva) Valoare totala (cu tva)
  [buc] [RON] [RON]
Telefon mobil Samsung I9515 Galaxy S4 VALUE EDITION 16GB LTE WHITE 4 2,101.92 8,407.66
Tableta Samsung Galaxy Tab 3 T110 7''/1GB/8GB/Wi-Fi WHITE 5 618.21 3,091.05

 

Premiu mare conform tabelului de mai jos:

Natura premiului Cantitate totala Valoare unitara neta (cu tva)
  [buc] [RON]
Masina decapotabila - FIAT 500 CABRIO, 1.2 69 CP, culoare galbena 1 65,108.94

 

Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 76.607 (TVA inclus). La aceasta se va adauga impozitul pe venit datorat.

Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

7.2.    Modalitatile de inscriere in Promotie

Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 15 ianuarie 2015 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 martie 2015 (ora 23:59:59).

Participantii vor trimite Codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:

Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze ambalajul sau ambalajele promotionale continand codul unic, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

Acelasi Cod poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2). In cazul in care acelasi Cod va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Codului.

 

Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 coduri intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt cod introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 

Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1821 continand codul promotional

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie.
b. sa descopere codul unic in interiorul ambalajului promotional
c. sa trimita intre 15 ianuarie si 15 martie 2015 un SMS la numarul 1821 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina codul unic din interiorul ambalajului promotional.


(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
(a) Pentru fiecare cod inscris pana la 15 ianuarie 2015 participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Promotia Dr.Oetker – Guseppe condimenteaza pizza cu premii, nu a inceput inca. Promotia incepe pe data de 15.01.2015.
(b) Daca un cod promotional corect este inscris in perioada 15 ianuarie - 15 martie 2015 si este castigator al unui premiu zilnic (instant) – o extrasansa pentru marele premiu, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
„Felicitari! Ati castigat o extrasansa pentru marele premiu! Va rugam sa pastrati ambalajul pentru validare. Succes la tragerile la sorti!

(e) Daca un cod promotional este inscris de mai multe ori, pentru acelasi numar de telefon sau pentru telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie), Participantul va primi urmatorul mesaj:
Ai folosit deja acest cod. Inscrie un cod nou!
(f) Daca un Participant inscrie un cod promotional dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Promotia Dr.Oetker – Guseppe condimenteaza pizza cu premii s-a incheiat pe data de 15.03.2015. Va multumim pentru interes!
(g) Daca un participant incearca sa introduca cel al 11-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 coduri in promotie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de coduri admise pe zi (10 coduri). Poti folosi din nou acest cod in alta zi.

 

 

Conditii de participare in cadrul concursului online desfasurat pe website-ul www.oetker.ro.   

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie.
b. sa descopere codul unic in interiorul ambalajului promotional
c. sa intre pe www.oetker.ro si sa introduca in perioada  15 ianuarie – 15 martie 2015 codul unic din interiorul ambalajului promotional.
(2) Introducerea codului unic se face in sectiunea „Inscriere din fiecare categorie prin introducerea numarului de telefon mobil si a codului unic. Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:
(a) Pentru fiecare cod inscris pana la 15 ianuarie 2015 participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Promotia Dr.Oetker – Guseppe condimenteaza pizza cu premii, nu a inceput inca. Promotia incepe pe data de 15.01.2015.
(b) Daca un cod promotional corect este inscris in perioada 15 ianuarie - 15 martie 2015 si este castigator al unui premiu zilnic (instant) – o extrasansa pentru marele premiu, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
„Felicitari! Ati castigat o extrasansa pentru marele premiu! Va rugam sa pastrati ambalajul pentru validare. Succes la tragerile la sorti!

(e) Daca un cod promotional este inscris de mai multe ori, pentru acelasi numar de telefon sau pentru telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie), Participantul va primi urmatorul mesaj:
Ai folosit deja acest cod. Inscrie un cod nou!
(f) Daca un Participant inscrie un cod promotional dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Promotia Dr.Oetker – Guseppe condimenteaza pizza cu premii s-a incheiat pe data de 15.03.2015. Va multumim pentru interes!
(g) Daca un participant incearca sa introduca cel al 11-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 coduri in promotie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de coduri admise pe zi (10 coduri). Poti folosi din nou acest cod in alta zi.

 

7.3. Desemnarea castigatorilor

Un Participant poate castiga maxim un premiu mare, un premiu saptamanal si un premiu zilnic, indiferent de tipul acestora,  pe toata perioada promotiei.

 

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui promotional continand orice cod introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

Pentru a intra in posesia premiului, ei vor:

7.4.2  Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe websiteul www.oetker.ro in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.


7.5. Intrarea in posesia premiilor 
7.5.1. Premiile saptamanale vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 15 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.oetker.ro (sectiunea “Castigatori”).
7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

Art. 8 -  Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale „Guseppe condimenteaza pizza cu premii” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3.  Brosurile promotionale cu codurile castigatoare (trase la sorti din cele primite prin SMS sau online) devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Castigatorilor.
9.4.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.
9.5.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 15 martie 2015 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

 

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. DR. OETKER ROMANIA S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. DR. OETKER ROMANIA S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. DR. OETKER ROMANIA S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 2298 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Romania, in Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, o data pe an, in mod gratuit, S.C. DR. OETKER ROMANIA S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C DR. OETKER ROMANIA S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Romania, in Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

 

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 13 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa SC VOXLINE COMMUNICATION SRL, OFICIUL POSTAL 15, CASUTA POSTALA 15, BUCURESTI in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 14 -  Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei